Scholen

Veel scholen in Houten hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt van mijn deskundigheid. Zowel SBO De Wissel als reguliere basisscholen. Ik maakte deel uit van het Onderwijs Expertise Centrum (OEC) Houten. Mijn taak bestond voornamelijk uit communicatie en samenwerking met ouders, in de context van leer- en/of gedragsproblematiek van hun kind op school. Het doel was bevordering van het sociaal-emotionele welzijn en de didactische ontwikkeling van het kind op school.

Mijn werkervaring op dit gebied heeft me geleerd hoe belangrijk het is om het hele systeem rondom het kind goed in beeld te krijgen, vooral als het niet goed gaat met het kind op school.

Als er thuis iets aan de hand is, kan dit in de klas tot uitdrukking komen in bijvoorbeeld opstandig of juist teruggetrokken gedrag. Andersom gebeurt ook. Er kunnen allerlei redenen zijn die het welzijn en het leerproces van het kind kunnen belemmeren:

  • Gebrek aan zelfvertrouwen
  • Faalangst
  • Moeite om contact te leggen met andere leerlingen of met de leerkracht
  • Scheiding van ouders
  • Pestgedrag
  • Ziekte van één van de gezinsleden

 

Dat kan hét moment zijn om een onafhankelijke, ervaren professional in te zetten. Als alle betrokken partijen, namelijk het kind, de ouders en leerkracht, gehoord worden en zich gezien en erkend voelen in het proces, wordt vaak duidelijk wat de essentie van het probleem is. Dan ontstaat er wederzijds begrip en kan de verbinding hersteld worden. Er is dan weer ruimte om met vertrouwen en in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen.