Kind

In een veilige, vriendelijke en open sfeer nodig ik een kind uit om te laten zien wat hij of zij voelt. Hiervoor gebruik ik creatieve werkvormen en spelmateriaal. Met heldere observatie en interventies wordt mij in de loop van het proces duidelijk wat de aard van de problematiek is. Mijn professionele bevindingen en advies deel ik met ouders in een evaluatiegesprek.

Werkvormen

Kaartspel, kleurpotloden, klei, pastelkrijt, dieren, hout, mandala’s; alle materialen hebben hun eigen therapeutische waarde. De interpretatie van dromen, visualisatie en werken met symbolen en beeldmateriaal vormen een onderdeel van mijn aanbod. De keuze van het materiaal of de werkvorm hangt ook af van de speelvoorkeur van het kind. Kinderen ervaren de sessies vaak als leuk, waardoor het niet belastend is. Creatieve werkvormen ‘raken’ het onbewuste van het kind, waardoor ze spelenderwijs laten zien wat er werkelijk aan de hand is.

Kinderen vanaf 9 jaar die het fijner en/of makkelijker vinden via deze weg te ‘praten’, zijn bij mij op de goede plaats. Ook ouders kunnen bij mij terecht voor begeleiding.

Wanneer

Werkwijze

Een traject is als volgt opgebouwd:

  • Intakegesprek met ouders
  • Vijf sessies met het kind; gericht op diagnostiek
  • Tussenevaluatie ouders
  • Vijf sessie met het kind; gericht op behandeling
  • Eindevaluatie ouders

Ook is het mogelijk dat ik in de evaluatie het voorstel doe voor verwijzing of om verder te gaan met begeleiding aan ouders. Dat gebeurt als ik op basis van de diagnostiek inschat dat de oplossing bereikt wordt via een andere route. Dit kan een combinatie zijn van gesprek en systemische coaching, bijvoorbeeld in de vorm van een opvoedopstelling of verwijzing naar een andere specialist. Onder het kopje: ‘Systemische coaching’ vinden jullie hierover meer.