Professionele ontwikkeling

Voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling kun je bij mij goed terecht. Hiervoor heb ik bij de Hogeschool Utrecht de 2-jarige supervisoren opleiding gevolgd. In mei 2021 heb ik dit succesvol afgerond en sindsdien ben ik als supervisor geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches (LVSC).

In mijn werkwijze als supervisor worden de werkvormen die mij al eigen waren, zoals het werken met creatieve werkvormen en systeem opstellingen, geïntegreerd in specifieke supervisie methodiek die bij jou past en je op een effectieve en fijne manier ondersteunt in je professionele ontwikkeling.

Visie

Een grote inspiratiebron voor mij is het werk van C. G. Jung; een psychiater die zijn leven lang (zelf) onderzoek heeft gedaan naar de psychische krachten die werkzaam zijn in ons ‘onbewuste’.

De essentie van Jungs gedachtegoed is dat het ontwikkelen van bewustzijn essentieel is om als mens, professional, te groeien. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een verbinding wordt gemaakt met het ‘onbewuste’ in jezelf. Het ‘onbewuste’ is een alomvattend gebied en tevens een onuitputtelijke bron in jezelf, waaruit je kunt leren door bewustwording. Juist dit leerproces geeft een diepere betekenis aan jezelf als mens en/of professional.

Ik deel deze visie en het is mijn persoonlijke ervaring dat bewustwording een essentiële en inspirerende weg is om te groeien en jezelf te ontwikkelen. Deze visie en mijn ervaring, vormen de basis van waaruit ik anderen graag begeleid in hun leerproces.

“Je visie zal alleen helder worden wanneer je in je hart kijkt. Wie naar buiten kijkt droomt, wie naar binnen kijkt ontwaakt.” (C.G. Jung)

Werkwijze

Om tot bewustwording te komen, maak ik vooral gebruik van werkvormen die je helpen om verbinding te maken met het ‘onbewuste’. Dat zijn werkvormen die voorbijgaan aan cognitieve, analytische denkkaders en juist gebruik maken van innerlijke beelden in de breedste zin van het woord. Die beelden verbinden je makkelijker met je gevoel.

Dit kan bijvoorbeeld door middel van een visualisatie en kaartafbeeldingen die je ‘raken’. De kaart wordt door jou intuïtief gekozen en ik begeleid je om de verbinding te leggen met jouw leerproces en jouw leerdoel.

Ook een systeem opstelling, waarbij een innerlijk beeld op creatieve wijze zichtbaar wordt gemaakt, zijn mogelijke werkvormen; diepgaand, maar zeker ook speels en creatief. 

Alle werkvormen kunnen je helpen om op een dieper niveau te reflecteren en zicht te krijgen op delen van jezelf die je nog niet kende en waarvan je je niet bewust was. Je krijgt zo een nieuw perspectief op jezelf en op je werksituatie, waardoor je anders kunt handelen dan je altijd gedaan hebt.

Vragen die daarbij horen zijn:

  • Wat zijn je diepere behoeften, wensen, verlangens?
  • Waarom handel je zoals je handelt, binnen je werkcontext.
  • Of meer in het algemeen: wie ben je echt?

“Ik ben niet wat er met mij gebeurd is, ik ben wat ik kies om te worden.” (C.G. Jung)

Leerklimaat

Ik faciliteer een veilig en warm leerklimaat, waarbinnen jouw kwaliteiten optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. Mijn kennis, ervaring, hoge sensitiviteit alsmede mijn goed ontwikkelde intuïtie, zet ik in, om zo dienstbaar te zijn aan jouw leerproces. Openheid, rust en empathie kenmerken de sfeer van mijn begeleiding.

De keuze voor werkvormen zal ik steeds overleggen met jou. We stemmen regelmatig met elkaar af hoe we samenwerken in de begeleiding. Je blijft de leider van je eigen leerproces.

Van belang om hierbij aan te geven is, dat ik een volstrekt onafhankelijke positie inneem als supervisor. Hiermee waarborg ik jouw gevoel van veiligheid en de ontwikkeling van jouw leerproces.

“De metafysische taak van de mens ligt in de voortdurende uitbreiding van het bewustzijn en zijn bestemming als een individu ligt in de schepping van individueel zelf gewaar zijn. Bewustzijn maakt de wereld mooi.” (C.G. Jung)