De Kikker – Marjan Bonekamp

Logo_01

Ouders

Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk nauw met elkaar verbonden. Het welzijn van jezelf als ouder is daarom nauw verweven met het welzijn van je kind. Kinderen zijn heel fijngevoelig afgestemd op de binnenwereld van hun ouders.

Open & bereid

Soms merk je als ouder wel dat een kind je ‘raakt’ met zijn of haar gedrag. Dit kan te maken hebben met thema’s en gedragspatronen die je zelf hebt ontwikkeld in de tijd dat je zelf door je eigen ouders werd opgevoed. Het kan ook zijn dat een kind reageert op andere thema’s uit de familiegeschiedenis. Meestal zijn we ons van die thema’s niet (volledig) bewust, ze liggen als het ware op een ‘diepere laag’. Het bewustzijn en de erkenning van onderliggende thema’s zijn soms voorwaarden voor gedragsverandering bij het kind.

Van ouders vraagt het openheid en bereidheid om hiernaar te willen kijken. Dat is de reden dat ik in het intakegesprek met ouders vraag naar belangrijke thema’s uit hun gezin van herkomst en soms in de familiegeschiedenis.

In de tussenevaluatie bespreek ik mijn bevindingen met ouders en zo nodig adviseer ik om in het belang van hun kind verder te kijken in hun eigen opvoedings- en/of familiegeschiedenis. Graag help ik ouders om samen te kijken wat hun kind hen precies laat zien of spiegelt. Naast het gesprek, vormt een tafel- of opvoedopstelling deel van mijn aanbod. Ouders kunnen zich hiervoor ook rechtstreeks bij me aanmelden.