Supervisie

Op dit moment bevind ik mij in de afrondende fase van mijn tweejarige opleiding tot (LVSC) geregistreerd supervisor. Dit betekent dat ik professionals methodisch kan begeleiden met vragen vanuit de werkcontext.

Als je merkt dat je in je werk herhaaldelijk vastloopt in bepaalde (gedrags)patronen, dan kan supervisie uitkomst bieden. Soms is individuele supervisie goed, maar vaak is het van meerwaarde om in een groepje te werken met één of twee anderen. De (h)erkenning van elkaars patronen en het delen vanuit een ieders perspectief is verrijkend. Groepsleden kunnen collega’s zijn van elkaar, maar dat hoeft niet.

Centraal in supervisie staat je eigen leerproces; het ontwikkelen van je vermogen tot reflecteren. Door te reflecteren op concrete situaties waar je in je werk tegenaan loopt, ontwikkel je je zelflerend vermogen. Het probleem staat niet centraal, wel de manier waarop jij ermee omgaat. Dit onderzoek naar je eigen denken, voelen, handelen en willen leidt tot meer inzicht in jezelf. Op basis daarvan ga je experimenteren met ander gedrag. De verhouding met jezelf, met je collega’s of anderen komt in een ander licht te staan. Het geeft je een nieuw perspectief op de werksituatie waardoor je anders kunt handelen dan je altijd gedaan hebt.

Met supervisie bouw je je professionaliteit uit en het leidt tot meer plezier in jezelf en in je werk!

Tijdens de supervisiebijeenkomst overleggen we samen hoe er gewerkt mag worden. Daarbij maak ik gebruik van verschillende werkvormen en –modellen van supervisie. Ik pas toe wat efficiënt is en ik stem af op jouw leervoorkeur.

Omdat reflectie een essentieel onderdeel is van het proces, maken reflectieverslagen een vast onderdeel uit van de supervisie.

Een volledig supervisie-traject bestaat uit minimaal tien bijeenkomsten. Een klikevaluatie, een middenevaluatie en een eindevaluatie maken daar deel van uit. Supervisie kun je aanvragen als werknemer of als werkgever.

Van belang hierbij om aan te geven is, dat ik steeds een volstrekt onafhankelijke positie inneem als supervisor. Hiermee waarborg ik de veiligheid van de supervisant en daarmee de ontwikkeling van jouw leerproces.